Vítejte na oficiálních stránkách obce ...

 

Jednání ZO 26.5.2017

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Pozvánka
Zveme vás na schůzi Zastupitelstva obce Bory,
která se koná v pátek 26. 5. 2017 v 19. hod. v zasedací místnosti OÚ Bory.
Návrh programu jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
5. Kontrola jednání RO
6. Rozpočtové opatření č. 4/2017
7. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
8. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2016
9. Projednání a schválení zásad tvorby a použití fondu VAK
10. Projednání a schválení zprávy o uplatňování územního plánu Bory za období 5/2009 - 4/2017
11. Rekapitulace 10P z fóra 2016
12. Projednání nové zastavovací studie Na Sádkách
13. Omezení a přerušení provozu MŠ o prázdninách
14. Žádosti (Linka bezpečí)
15. Žádost o znovuprojednání vedení optického kabelu na trase Dobrá Voda - Cyrilov
16. Různé
17. Závěr


Vyvěšeno: 17.5.2017 ................
Sejmuto: 26.5.2017 Josef Březka